Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | it’s no dream (293)

Lê Vĩnh Tài is a Vietnamese poet, a resident of the West Highlands. A retired medical doctor, currently a businessman in Buon Ma Thuot.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

I called myself a poet
but I can’t use the metaphors
dare not express
all I feel about
the thousand and thousands of motor vehicles on the road
a beaten country

I called myself a poet
but who am I
but a tired child
holding onto my baby brother/sister
behind my mother?

I called myself a poet
but I’m afraid of living
so much so that I’ve choked to death
in a room for three days and no one knows

I manage, I have my ways
the way I found love
and despair
long ago

Can you see?
Can’t you see that?

I wanted to believed it was the dream

but in the end
all I wanted was to be by your side
you’re so far away
perhaps you’re dead
perhaps you’ve been chased off Duy Tân
the tree lined boulevard
shades for those with hot skin burning bloodshot eyes

all my senses and I
what’s pulsing through my veins
not any kind of growing pain
childish yearning for summer
up at dawn to meander the streets with friends
it’s no dream…

tôi tự gọi mình là nhà thơ
nhưng tôi không thể sử dụng phép ẩn dụ
tôi cũng không dám mô tả đầy đủ
những gì tôi cảm thấy
từ hàng ngàn ngàn chiếc xe máy
quê hương mệt lả trên đường

tôi tự gọi mình là nhà thơ
nhưng tôi là ai?
tôi chỉ là một đứa trẻ
kiệt sức ngồi sau lưng mẹ
bế em

tôi tự gọi mình là nhà thơ
nhưng tôi sợ cuộc sống
đến mức ngộp thở chết trong phòng
ba ngày không ai biết

tôi luôn tìm cách đối phó
như ngày xưa tôi tìm ai đó
để yêu
và tuyệt vọng

bạn thấy không?
bạn không thấy sao?

tôi muốn tin rằng đây là giấc mơ

nhưng cuối cùng
tôi mong ước tôi có thể ở bên bạn
bạn xa cách quá
có thể do bạn đã chết
có thể bạn bị đuổi khỏi con đường
duy tân cây dài bóng mát da người nóng rát
lửa đỏ mắt người

tôi với các giác quan của tôi
chảy trong mạch máu
không biết đau như một đứa trẻ
thèm mùa hè
để thức dậy sớm đi chơi với bạn bè
và không phải ước mơ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | it’s no dream (293)”

Wow thanks, that is so lovely to hear 🥰💙.

“Poetry enjoys the idea of being vague so you can come back for more *wink. ❤”

Hahaha i like that one — I will be sure to come back and check you out as much as possible; I love your blog 🙌☺️💙

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s