Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | The storm in your chest imploding (294)

Lê Vĩnh Tài is a Vietnamese poet, a resident of the West Highlands. A retired medical doctor, currently a businessman in Buon Ma Thuot.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the storm in your chest imploding

you breathe

 

your heart turning into stone

you breathe

 

the spirit did inadvertently

you breathe

 

the angels all in white loves still

you’re breathing still

 

you can see that you can’t breathe

the dreams in the middle of the day

sprouting from within your veins the poetry

 

you take one breath after the other until your heart beats again

until the black and blue bruising fades

so gentle be the arrival of the night

so the sunrise may show up in orange yellow lights

 

breathe I will

though there isn’t enough oxygen for the both of us

we can but try

survive one more sleepless night

 

cơn bão trong ngực bùng lên 

bạn thở

 

trái tim thành tảng đá 

bạn thở

 

linh hồn đã vô tình 

bạn thở 

 

các thiên thần áo trắng còn yêu 

bạn còn thở 

 

bạn chỉ thấy mình nghẹt thở 

những giấc mơ giữa ban ngày

những bài thơ nảy mầm trong mạch máu 

 

và bạn thở cho đến khi trái tim đập lại

cho đến khi vết bầm tím mờ đi

cho đêm đến dịu dàng

cho bình minh màu vàng cam ló dạng

 

tôi cũng sẽ thở 

dù chúng ta không đủ ô-xy 

chỉ cần cố một đêm

một đêm nữa chúng ta không ngủ

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | The storm in your chest imploding (294)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s