Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | night – đêm (20)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

night . with me awake

the universe is a room

full of dark shadows

so I lay listening

to the call of the wind

arching branches .

 

night . with me awake

the world

a garden of stars

voices of glass

shattering beneath feet

 

nite 

taking me pass

the shadows

the depths of time

 

return I to

the universe dark shadows

to hear

the voice of time break

out on the grassland

footsteps without a print

..

night 

the night is blackest still

dark deep black

night awake

lay down by me

lulling

whispering

stay young for me

don’t grow grey

the night still young

 

the night still young

till the day is light.

_____

 

đêm . thức cùng tôi

vũ trụ là căn phòng

đầy bóng tối

tôi nằm nghe

tiếng gió

bẻ cong những cành cây .

 

đêm . đã thức cùng tôi

thế giới

chỉ là khu vườn đầy sao

những tiếng thuỷ tinh

vỡ ra dưới chân

 

đêm

dắt tôi đi qua những

bóng người

nằm chết

dưới đáy thời gian

 

tôi về đây

vũ-trụ-bóng-tối

chỉ để nghe

tiếng thời gian bẻ gãy

ngoài khu vườn

bước chân không còn nghe tiếng  nữa

 

..

 

đêm

đêm vẫn đen nhánh

đen thẳm sâu

đêm đã thức

nằm xuống cạnh tôi

vỗ về tôi

nói rằng

nó sẽ mãi trẻ cho tôi

không bao giờ trổ bạc

and the night is still young

 

and the night is still young

cho đến ngày rạng sáng.

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Đinh Trường Chinh | night – đêm (20)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s