Categories
POETRY/THƠ

Trịnh Công Sơn | Wings of the hark – Như Cánh Vạc Bay (22)

How could I possibly fathom the waiting? My mother waiting for my father to come home. This was a letter father send to mother from re-educational camp, my very first translation, lyrics by Trịnh Công Sơn

How could I possibly fathom the waiting? My mother waiting for my father to come home. This was a letter father send to mother from re-educational camp, my very first translation, lyrics by Trịnh Công Sơn:

Lips crimson brighter than Sunlight
Eyes deeper, than when heaven weeps
A strand of your hair falling
Will soar waves to keep afloat life.

Rise with joy the wind for your hair
Your shoulders to rest blissful clouds
These shoulders you will bare
As on the wings of the hark.

Still? Does the Sun envy your lips?
Still, the sky weeps sorrow in your eyes?
From the moment we are one… I knew
Destiny part you ever from me.

Greet your feet the clearest spring
Leaves glisten held in your hands
Their colour autumns from longing
Ominous as this melancholy life.

Happiness, does it follow you home?
Spring, will it find you there?
Whispered are a thousand teardrops
To fill an ocean it pours, crystal clear…

____

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh

View Post

 

View Post

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s