Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Thái Hạo | The children asleep on the pavement (41)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist, and currently an editor of vanviet.info

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Night

the children asleep on the pavement

the changing autumn leaves

the heart of the city abandoned

 

I’m tapping on the screen

tap tapping out a verse

drawn in by its rhythm

whisk away 

by the flow of the imagination

 

Not a soul there left

as vines of ivy glide across the pavement

the tumulus

in the blaring bluish 

sickly white

moonlight

 

Đêm

những đứa trẻ con nằm ngủ trên vỉa hè

mùa thu thay lá

không có ai đi dưới lòng đường

 

Anh ngồi gõ một câu thơ

vào màn hình

thèm nghe nhịp chữ

trôi

trên dòng sông tưởng tượng

 

Không còn ai ở đó

dây thường xuân bò xuống lòng đường

cỏ mộ

dưới trăng vằng vặc

màu trắng

xanh xao

 

August 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Thái Hạo | The children asleep on the pavement (41)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s