Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | unfortunately all of us (300)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

unfortunately for all of us

unfortunately we’re not so lucky

humanity’s losing it’s battle

due to a tiny virus

humanity bleeding

due to our selfishness

.

we forget us and the Creator 

up high are one

.

unfortunately some of us

think we’re more superior

the Chosen ones

His children 

.

unfortunately some of us

are deluded in His adoration

our soul blackening like the dark clouds

in a storm

.

even the Creator is dead

within our meaningless worship

their evil lies dormant 

in all that is our darkness

.

unfortunately some of us are more

evil than the devil himself

 

thật không may cho tất cả chúng ta

thật không may như thế

nhân loại đang tiếp tục vỡ trận 

vì một con vi rút 

nhân loại đang chảy máu

vì sự tham lam ích kỷ của chúng ta 

.

chúng ta quên rằng tất cả chúng ta

và Thượng Đế trên cao là một 

.

thật không may một số trong chúng ta

cứ nghĩ rằng họ tốt hơn những người khác

và Thượng Đế đã chọn họ

như Người, là duy nhất 

.

thật không may một số trong chúng ta

sử dụng Người chỉ để thờ phượng và hoang tưởng

linh hồn chúng ta trở nên đen như đám mây

trong mưa bão 

.

ngay cả Thượng Đế cũng đã chết

trong sự thờ phượng vô lý của chúng ta

để cái ác của họ vẫn nằm trong bóng tối

của chính chúng ta 

.

thật không may một số ít trong chúng ta

lại ác hơn quỷ dữ

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Lê Vĩnh Tài | unfortunately all of us (300)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s