Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Nè cậu con trai (198)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Nè cậu con trai

cậu là con nhà ai 

mà dám yêu

 

Đời tôi là con sâu ngoài đồng

nhai hết lá non nhả ra lá vàng

yêu nào nỗi lòng của những chú ong

vườn hoa đã úa

còn đâu lúa 

chín mà múa

 

Tôi là những giọt nước mắt của mẹ

những giọt máu hàng tháng của con

xương thịt của một người đàn ông

 

Ô kìa con trai

cậu là ai?

August 2021

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Nè cậu con trai (198)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s