Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | blood is no sweat (71)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

blood is no sweat

the fingers pointing out the spelling errors

the serious wordplay 

 

you’re afraid of adding up the corpses

the rising number in each announcement

no longer fabrications

via hands other than yours

drawing the glances

the rays of sunlight

 

and the perished verse, now all dried up

a set of skeleton

awaiting 

the suffusion of

the mind

and 

imagination

 

the chaos ensues in three parts:

 

– first stage: fear

 

– second stage: fever, you want to be a good child

on the lookout for ways to face tomorrow

the certain death of a new day. you’re (just a bit) tire

 

– third stage: wanting everything to just pass by

as apparitions(of your mind)…

 

______

 

máu không phải mồ hôi

các ngón tay nhắc bạn lỗi chính tả

trong trò chơi ô chữ trầm ngâm

 

bạn sợ phải đếm xác chết

tăng nhanh theo báo cáo

không còn nói láo

bạn phải mượn ngón tay người khác

vẽ ánh mắt

theo tia nắng mặt trời

 

và bài thơ chết khô

chỉ là một bộ xương

chờ đợi

tâm trí

và sự tưởng

tượng

lấp đầy

 

có ba giai đoạn để bạn hoảng loạn:

 

– giai đoạn một: sợ hãi

 

– giai đoạn hai: bị sốt, bạn muốn làm con tốt

tìm ra cách đương đầu với mỗi sớm mai

thức dậy bạn nghĩ mình sẽ chết. bạn hơi mệt

 

– giai đoạn ba: chỉ là muốn mọi thứ

trôi qua

như những bóng ma…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s