Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the poem, it’s not an owl (55)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem
it’s not an owl
you look back into your eyes
found the reason for hope

now
they’re like two vacant holes
they ache

it has seen what you’ve done
seen the light in someone
in a lot of pain

it looks at a person you know
someone you once yearned for
you’ve turned into that person

thus
even if you’re a doctor
you can’t just administer any kind of eye drops
the eyes
chronically
they ache…

_____

bài thơ
nó không phải con chim cú
bạn nhìn vào đôi mắt bạn
thấy ở đó lý do để hy vọng

bây giờ
có vẻ như đó là hai cái hố rỗng
nó đau

nó nhìn những gì bạn làm
nhìn ai đó với ánh sáng
trong rất nhiều đau đớn

nó nhìn một người mà bạn biết
bạn đã từng mong
bạn trở thành người đó

khi đó
dù bạn là bác sĩ
bạn thậm chí không thể nhỏ vào mắt bất cứ thuốc gì
đôi mắt
nó đau
rất lâu…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | the poem, it’s not an owl (55)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s