Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Tôi yêu em – I love you (66)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands , an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài

 

Tôi yêu em

 

Tôi không muốn kéo dài thêm một phút giây nào nữa

Tôi không nhớ thời gian

kệ nó trôi qua

 

Tôi cũng không nhớ tôi vào ngày mai

Tôi yêu em ngay bây giờ có thể

Một giây nhung nhớ của hai ta có nghĩa là

Thời gian không bao giờ đánh cắp

ý nghĩ về em của tôi

 

Tôi cũng không mơ về tương lai

Tôi muốn ngay bây giờ

Than ôi ánh sáng phá vỡ tất cả những gì có nghĩa.

______

I love you

 

I want no moment to ever last

I shan’t recall the hours once passed

Nor shall remember I tomorrow

I love you now this instance alas

 

A second of thoughts combined were meant

A time stole never my intent

Nor shall I dream of a future with you

Daylight thievery breaking all that makes sense.

 

February 2019

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s