Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Sleep (60)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Sleep

 

The garden as fresh
As the wind
Frequent were the sad summer
Colours

When shall it be winter
The dew and grass in pure morning light
The first kiss
The grass besotted
The second
The third I’m accidentally
Me

The grass still a maiden green
The grass innocent
Pains!

Where now are
The rising inclined leading us towards the light
As night loses colour
The dawn as two lovers
Came(in a rush)

But uhm
Yet awakened was the grass.
__________

 

Hãy Ngủ Đi

 

Khu vườn màu xanh
Như gió
Màu mùa hạ vẫn thường ngang đó
Buồn thiu

Bao giờ đến mùa đông
Cỏ và sương ban mai trong vắt
Hôn lần thứ nhất
Cỏ yêu
Lần thứ hai
Lần thứ ba anh ngỡ
Là anh

Cỏ vẫn xanh con gái
Cỏ dại
Và đau!

Bây giờ đang ở tận đâu
Những con dốc dắt ta lên ánh sáng
Đêm đang phai màu
Bình minh như hai kẻ yêu nhau
Ùa đến

Ừ quên
Cỏ vẫn chưa tỉnh ngủ.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s