Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | There’s still one way (58)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

There’s still one way

You should abandon your dreams
Allow the tides of the Rain
Allow The World of Leaves
The poem to give birth of Humanity

There won’t be a need for you to sleep
In the hills and valleys of redemption
On the pages of books
The pondering of your midlife crisis

You shall walk alone in the dark
Tripping on your own thoughts
To after rise
Beneath the Sunlight

You will set free the truth
Allowing the vines of others to latch onto
The souls you’ll find
Residing in the Clouds and the Leaves

Just you alone step into
The vacant space of the future
Allow it to wrap you up like a corset
Around your torso it tightens
_____

Vẫn có một cách


Nếu bạn bỏ đi ước mơ của bạn
Để thủy triều của Mưa
Để Trái Đất của Lá
Bài thơ là sự ra đời của Nhân loại
Bạn sẽ không có giấc ngủ
Trong các thung lũng và thảo nguyên của sự cứu chuộc
Trên trang của cuốn sách
Nói về cuộc đổi đời của bạn

Bạn sẽ đi bộ một mình trong bóng tối
Vấp ngã theo cách suy nghĩ của bạn
Sau đó bạn cố đứng lên
Dưới ánh sáng Mặt trời

Bạn mở ra sự thật
Cho mọi người làm dây leo bám vào
Các linh hồn được bạn tìm thấy
Nằm trong Lá và Mây

Chỉ mình bạn phải bước vào
Khoảng trống của tương lai
Hãy để nó uốn cong như sợi dây nịt
Đang xiết ngang hông bạn…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s