Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | you enjoy watching me (44a)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

you enjoy watching me
pick out each flower in my hair
run your hands around my waist

ruffling my hairy quills each morning
night, I’m a quad-horn-stag
prancing
my hooves hid by rays of light

it’s the easiest way I could
take off or change my clothes

my hair
as you’re aware
removing each flower
meant you removing
each person at a time
+++
come back
to me
embrace me
untangle my hair

hard
like a bull’s horn
your fingers
parting
the silk

the fragrant
fragrant flesh
shall covet you
as a rose
swallows the sting
of a bee
+++
the look of you
your red flower

the clothes on my chest
my waist
my wide hips
you shifting my legs

hence
you can but stare
at the one thing
the image of the heart

bạn thích xem tôi
gỡ hoa trên tóc
chạy vòng quanh eo tôi

buổi sáng tôi xù lông nhím
đêm, tôi làm con nai bốn sừng
nhảy
những bước chân nấp sau một cái cây ánh sáng

bằng cách đó tôi dễ dàng
khi phải cởi hay thay quần áo

mái tóc của tôi
bạn biết
khi gỡ ra những bông hoa
như bạn vẫn gỡ
từng người một
+++
trở lại
với tôi
ôm tôi vào lòng
vuốt lại mái tóc cho tôi

cứng
như sừng trâu
ngón tay bạn
mở
dải lụa

da thơm
da thơm
sẽ bao bọc bạn
như hoa hồng
nuốt
ngòi của con ong
+++
cái nhìn của bạn
nơi bông hoa đỏ

ngực áo của tôi
vòng eo của tôi
hông rộng của tôi
bạn di chuyển đôi chân tôi

vì vậy
bạn chỉ nhìn vào một thứ
vì nó có
khuôn mặt hình trái tim

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

11 replies on “Lê Vĩnh Tài | you enjoy watching me (44a)”

I love them dear friend. I wish you could create a book. I would buy and read often. The poetry is so wonderful. The words take you to a different world. Thank you dear Nguyễn for what you do.

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s