Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SCENT – MÙI (45)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

SCENT

scent
easy
earthy fragrance
leaves
low

 


scent
Sun and Moon
scent
of  bewildering birds’ feathers
scent
of the wind

 


scent of the ocean
reeds blooming
imagining morning
a fish a tiny wave

 


scent
dreaming of a freckled coloured sky
scent
of an angry storm
warm rain
a frog’s serenade in the palm of your hand
dissolving in the setting Sun

 


scent of
mountains
green valleys
ancient trees
honey

 


hard to hold to capture like those dreams
it’s own scent…

_____

MÙI

mùi
chậm
bùn hương thơm
của những cành lá
thấp

 


mùi
mặt trời và mặt trăng
mùi
của các loài chim tuyệt vời
mùi
của gió

 


mùi đại dương
và hoa cỏ
tưởng tượng buổi sáng
một con cá và một gợn sóng nhỏ

 


mùi
mơ màng của bầu trời lốm đốm
mùi
của trận mưa dữ dội
và mùi mưa ấm
chú ếch hát trong bàn tay của bạn
lạc giong lúc hoàng hôn

 


mùi thơm của
núi
và thung lũng xanh
cây cổ thụ
và mùi ong mật

 


khó nắm bắt như những giấc mơ
là mùi của chính nó…

March 1, 2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | SCENT – MÙI (45)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s