Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Man Nhiên | a h a u n t i n g s e a s o n (4)

Nguyễn Man Nhiên

Born: 1956
Hometown: Nha Trang.

Currently is a Vietnamese poet, and digital artist in Saigon.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Man Nhiên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

a h a u n t i n g s e a s o n

 

a ghost sneering

asleep at the edge of town, the dogs barking

I pulled myself from the withered chest cavity

 

let the vultures pick at my flesh

an animal fallen in the field

within the whimpers of the constellation

the olives tree hid their faces

 

and the angels in their vigour

their hair on fire

displaying love and death on a plate

an offering in prayer for the Passover

 

I’m quivering in the chilly light of a horizon sharpened to a point

spring is an undefined shadow of an oasis faraway

the whining of horses at the edge of the sea

 

m ù a á m

 

một con ma cười

ngủ ở ngoại ô chó sủa

tôi lấy tôi ra khỏi lồng ngực rũ

 

hãy để kền kền ăn tôi

loài thú gục ngã trên đồng cỏ

trong tiếng thổn thức của các chòm sao

những cây ô-liu che mặt

 

và các thiên thần mạnh mẽ

với kiểu tóc như ngọn lửa

bày tình yêu và cái chết lên đĩa bánh

cầu nguyện trong ngày lễ vượt qua

 

tôi rùng mình trước ánh lạnh một chân trời vuốt nhọn

mùa xuân là cái bóng lờ mờ của ốc đảo xa xôi

tiếng ngựa hí bên bờ biển ướt

 

© 2017 Nguyễn Man Nhiên

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s