Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Man Nhiên | a t t h e a r t f a c t o r y (2)

Nguyễn Man Nhiên

Born: 1956
Hometown: Nha Trang.

Currently is a Vietnamese poet, and digital artist in Saigon.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Man Nhiên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

a t t h e a r t f a c t o r y

I’m mixing a bit of colour with the wind
her nipples bright red like an inconvenient
curly like seaweed the clumps of her hair

her form moving inside the white room
like an injured swan
potentially crushing the pride of her hips

saved by her beautiful eyes
artfully (playful) teasing us
a bare naked scene

as dusk falls steadily into a small full stop
touching upon a sigh
her clothes disappear drifts away into the twilight
_____

t r o n g x ư ở n g h ọ a

tôi pha chút màu trong gió
núm vú của cô đỏ ửng như một chướng ngại vật
và các lọn tóc xoắn rối như rong biển

bên trong căn phòng màu trắng, bóng cô chuyển động
giống con thiên nga bị thương
vẻ kiêu căng của cái mông có thể làm xấu hổ

giải cứu từ đôi mắt tuyệt vời
nghệ thuật chế nhạo chúng ta
một hình ảnh trần truồng và thiếu sót

buổi chiều đang từ từ rơi như dấu chấm nhỏ
chạm tiếng thở dài
quần áo cô tan chảy vào bóng tối

© 2012 Nguyễn Man Nhiên

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Man Nhiên | a t t h e a r t f a c t o r y (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s