Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |The concealed circling darkness (37)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

a place where you’re stuck between this and that
don’t worry, you’ll discover a crack the length of a wall
and spaces, between tree roots in the darkest of night
keep writing

hidden deeper in the dark, behind the endless sunset
a place, if you look, you’ll see darkness turn to face you
keep writing

this tiny small world overwhelmed with lures baiting
sinking shattering every bit of your hope
the words will continue to gleam
like a lone sail at sea
in your eyes, fear not
don’t fear the infamy of making a living
keep writing

don’t fake it
ignore the betrayal
them snapping at each other
hurting
keep writing

till sadness
drips from your skin like sweat
tears
even with both eyes blind, glorious is terror
keep writing

even when you won’t win Nobel prize
a wooden spoon instead
keep writing
because without writing you’re a slave

your poem I’ve stolen
reading your verses
I’m acquainted with your spirit

silently, in pain

even when you don’t know why
someone shall message:
– you are welcome…

_______

có một nơi bạn bị kẹt giữa cái này và cái khác
đừng lo, bạn sẽ tìm thấy vết nứt chạy dọc theo bức tường
và không gian, giữa các gốc cây trong đêm đen
bạn cứ viết

ẩn trong bóng tối sâu hơn, sau hoàng hôn vô tận
một nơi, nếu bạn vẫn tìm, bạn sẽ thấy bóng tối quay lại nhìn bạn
bạn cứ viết

thế giới nhỏ bé này, tràn đầy mồi nhử
và đánh chìm cả những hy vọng nhỏ nhoi của bạn
những con chữ vẫn lóe lên
như con thuyền mồ côi trên biển
trong ánh mắt, bạn nhớ đừng lo lắng
cũng đừng sợ mang tiếng kiếm ăn
bạn cứ viết

chỉ cần bạn đừng giả vờ
mặc kệ họ đang phản bội nhau
cắn nhau
rất đau
bạn cứ viết

làm thế nào nỗi buồn của bạn
như mồ hôi rơi xuống da của mình
như nước mắt
du có rơi từ đôi mắt mù, vẻ đẹp trong nỗi sợ hãi
bạn cứ viết

kể cả người ta không trao cho bạn giải nô ben
mà là giải nô he
bạn cứ viết
vì nếu không viết bạn thành nô lệ

bài thơ của bạn tôi đã ăn cắp
vì khi đọc ngôn từ của bạn
tôi gặp tâm hồn bạn
lặng im đau đớn

dù bạn không hiểu
nhưng sẽ có người nhắn tin cho bạn:
– you are welcome…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s