Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Charles Wright | “Thế Giới Này Không Phải Của Tôi, Tôi Chỉ Đi Qua” – “This World Is Not My Home, I’m Only Passing Through”

Charles Wright is an American poet, born 1935, Pickwick Dam, Tennessee, United States. He shared the National Book Award in 1983 for Country Music: Selected Early Poems and won the Pulitzer Prize in 1998 for Black Zodiac. From 2014 to 2015, he served as the 50th Poet Laureate of the United States. 

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

By Charles Wright, translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài 

“Thế Giới Này Không Phải Của Tôi, Tôi Chỉ Đi Qua”

 
Càng nói nhiều, bạn càng lảm nhảm
vì vậy hãy thật đơn giản.
Không ai đến mà không sớm bỏ đi.
Thế giới mắt màu xanh, bàn chân màu xanh này,
nàng ơi, xin tạm biệt.
 
Chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau.
Mẩu rỉ sét vẫn còn trên vỏ cây,
và lá thông vươn cổ.
Những chiếc cổ nhỏ bé của chúng, và ánh sáng mặt trời sẽ ngáy vang trong đám cỏ mềm.
 

“This World Is Not My Home, I’m Only Passing Through”

 
The more you say, the more mistakes you’ll make,
so keep it simple.
No one arrives without leaving soon.
This blue-eyed, green-footed world—
hello, Goldie, goodbye.
 
We won’t meet again. So what?
The rust will remain in the trees,
and pine needles stretch their necks.
Their tiny necks, and sunlight will snore in the limp grass.
 
 
 
 
Charles Wright is an American poet, born 1935, Pickwick Dam, Tennessee, United States. He shared the National Book Award in 1983 for Country Music: Selected Early Poems and won the Pulitzer Prize in 1998 for Black Zodiac. From 2014 to 2015, he served as the 50th Poet Laureate of the United States. 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Charles Wright | “Thế Giới Này Không Phải Của Tôi, Tôi Chỉ Đi Qua” – “This World Is Not My Home, I’m Only Passing Through””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s