Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Quách Thoại | Dusk upon the apocalypse (5)

Quách Thoại
(1930-1957)
Born Đoàn Thoại in Hue, Vietnam. He loved Tagore from an early age, at 18 he left for Saigon and was a freelancer for newspapers like Đoàn kết, Làm dân. Within two years became the General Secretary for Nguồn sống. He was a dreamer, generous, and lived life to its fullest. Addicted to opium, he died in hospital alone from tuberculosis.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Quách Thoại, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Dusk upon the apocalypse

 

I’m full of dread suddenly

Today screaming mournful is my soul

I want to embrace, embrace the Sun

Spin the earth coat it in a circle of light

Gosh! the brilliant dawn upon the horizon

The making of my life my dreams

Humanity oh! both my hands are together

Me bowing, quietly praying

When things are hard we beg and we borrow

That bit of love that binds humanity 

An entire sky of blooming flowers upon the universe 

The good fruit for the lifetimes to come

Spring couldn’t possibly be asleep

The world is sinking into the viciousness of the sunset 

Now people, what have you done that now I’m full of anxiety

Inside advancement is the bud of destruction

I beg your pardon, but I didn’t know

A bus just fell off the side of the highway

The patrons together with it fell had to die

And the Mother of life the images of a body being cut open

Gosh! the agony the lines of separation

Which is the path towards Great Unity

How could there be such a thunderstorm

The flashing lighting toppling the stronghold of generations

The agony, the unmentionable pain

What shall be humanity’s decision

In their hands the peril of civilization

Thought it was hope and it turned out to be despair

No! No! I will still wait and see

God! – God almighty! – God! – God almighty!

This whole life can’t be a game

Gosh! the devil and angels are the same

This morning and the lonely dusk 

Anxiously met in a moment of the day

The people born had both of theirs hands chopped off

With no chance to hold onto their head or their mind

Where will the mournful voices and cries go

One bomb just a couple of bombs

Gosh, what will happen to these(unachievable) principles

Just justify the words in the Bible

Calling is the apocalypse at dusk

The shivering replacing the pathetic situation at the end

The shivering replacing the last moment upon death

Gosh! the inevitable death who would have thought death was inevitable

Naked is humanity without a God

Hand in hand in this miraculous progress

Upon the dying day came the penetrating darkness

The suffered night entered a life of sin

The night arrived and dusk is upon humanity on its last breath

Light oh light! the infinite thirst and longing

 

(September 2021)

 

Chiều tận thế

 

Sao ta bỗng giật mình lo ngại quá

Hồn ta rên la than khóc hôm nay

Ta muốn ôm, ôm lấy mặt trời ngày

Xoay trái đất cho giáp vòng ánh sáng

Ôi! Bình minh một trời xuân chói rạng

Là cuộc đời ta những ước mong thay

Loài người ơi! ta chắp cả hai tay

Đầu cúi lạy, ta nguyện cầu nho nhỏ

Vì khổ đau ta phải cần xin xỏ

Chút tình thương buộc chặt giữa người người

Và hoa tươi và trời hỡi hoa tươi

Trái tốt đẹp cho muôn đời vũ trụ

Có lẽ đâu thời xuân xanh đi ngủ

Thế giới chìm trong ác lặn hoàng hôn

Người làm chi ta nghe dạ bồn chồn

Trong tiến bộ đã có mầm tiêu diệt

Xin lỗi người, nào tôi đâu có biết

Một chuyến xe vừa mới rớt trên đèo

Những hành khách đã phải chết rơi theo

Và Mẹ đời hình cưa thân mổ xẻ

Ôi! đau đớn là những đường chia rẽ

Tìm đâu ra những lối đến đại đồng

Có lẽ đâu trời sẽ nổi cơn giông

Rồi sấm chớp xô lâu đài thế hệ

Đau thương, đau thương dường vô kể

Liệu loài người sẽ quyết định chi đây

Văn minh rồi nguy hiểm nắm trong tay

Tưởng hy vọng ngờ đâu thành tuyệt vọng

Không! Không! tôi vẫn hãy còn trông ngóng

Chúa Trời! – Chúa Trời! – Chúa Trời! – Chúa Trời!

Cả cuộc đời không lẽ chỉ trò chơi

Ôi! ma quỷ và Thánh Thần lẫn lộn

Sáng hôm nay chiều hoang sơ hỗn độn

Đã gặp nhau cùng trong một buổi ngày

Người ra đời bèn bị chặt hai tay

Không ôm kịp lấy đầu hay trí óc

Kể vào đâu những lời than tiếng khóc

Một quả bom chỉ vài quả bom thôi

Ôi thôi rồi chủ nghĩa với xa xôi

Chỉ minh chứng một lời kinh Thánh nói

Chiều tận thế tưởng chừng như réo gọi

Rùng mình thay cho thảm cảnh cuối cùng

Rùng mình thay cho cái phút lâm chung

Ôi! mệnh hệ ai ngờ đâu mệnh hệ

Loài người nay trần truồng không Thượng Đế

Dắt nhau đi trong tiến bộ diệu kỳ

Ngày tàn rồi bóng tối đến lâm ly

Đêm u khổ vào cuộc đời tội lỗi

Đêm đã đến chiều nhân gian hấp hối

Ánh sáng ơi! khao khát đến vô cùng

 

—–

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Sống Mới, 1959

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

10 replies on “Quách Thoại | Dusk upon the apocalypse (5)”

Ah, the long dead poet work is full of heart and passion. Translating Quách Thoại’s has been my privilege. I’m so glad you’ve enjoyed the translation. Thank you for giving it a moment. It’s a cloudy day afternoon in Sydney, I hope you have better weather where ever you are my dear. Cheers. 🥰

Liked by 2 people

I truly love what your work is doing for me here.
Your blog enriches my life.
I am intelligent enough to appreciate that.
and
Fan enough to fawn
Thank you
Thank you
Thank you
For what you do.
I appreciate you.
I sincerely do.

Liked by 1 person

Awe, you are very kind. I love what I do, it’s a joy, a lot of fun, I wish I had found it earlier but here we are yeah. “Fan enough to fawn” love that, how the vernacular has evolved. I love words, beautiful in any language don’t you think? I’m glad poetry has brought you joy as much as it did humble me. Kindest of regards. Trâm

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s