Categories
ART POETRY/THƠ

Quách Thoại | Ripieno (10)

Quách Thoại
(1930-1957)
Born Đoàn Thoại in Hue, Vietnam. He loved Tagore from an early age, at 18 he left for Saigon and was a freelancer for newspapers like Đoàn kết, Làm dân. Within two years became the General Secretary for Nguồn sống. He was a dreamer, generous, and lived life to its fullest. Addicted to opium, he died in hospital alone from tuberculosis.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Quách Thoại, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Ripieno

 

Stop gasping

Stop crying

Oh soul of mine

Oh fire flickering anxiousness

As of today

Myself I met

Light fallen all over the place

Colours leaning turned into so many doorways

The night and noon

Yin yang a pair united

As though to bathe looked for each other

Time and the air took turns

Met halfway

Touched upon the sacred hour 

The eternal warmth

The intangible depth…

I in myself saw

Hand in hand the immense love exchanged

The art within the architecture

A hint of the scented meaning

Spirituality in moments an unfathomable universe

Delusions wrapped in reality

Real sound or was it green 

As the ripieno in my ears took shape

Much joy in a voice so

Cold and lonely is the bottom of my soul

The miraculous anthem touched upon the blue sky

The objects appeared on the photographic film

Humanity upon my origin return

Matters not where we endlessly stumbled

The formation

The sounds of so many wondrous worlds

Amidst unreachable faraway places…

 

(September 2021)

 

Hợp tấu

 

Đừng hoi hóp nữa

Đừng than khóc nữa

Hỡi linh hồn ta

Chập chờn xao xuyến lửa

Bởi hôm nay

Ta vừa gặp ta

Ánh sáng nằm nghiêng ngã ngửa

Màu sắc dựa thành muôn cánh cửa

Đêm và trưa

Âm dương hoà đôi lứa

Cảm giác tìm nhau tắm rửa

Không gian với thời gian lần lựa

Gặp nhau vừa khi đúng giữa

Trong một giờ thiêng chung đụng

Ấm cúng vô cùng

Và sâu thẳm mông lung…

Ta thấy trong ta

Ái tình giao tay làm khối lượng

Nghệ thuật nằm trong kiến trúc

Phảng phất lời lẽ một làn hương

Tâm linh bỗng nhiên thành vũ trụ vô lường

Thực tại bao trùm bởi ảo tưởng

Đâu biết màu xanh hay chính ấy âm thanh

Ta nghe bản hợp tấu đang thành

Ai hát chi mà rạo rực

Dưới đáy linh hồn ta vắng lạnh

Bài ca kỳ diệu víu trời xanh

Sự vật hiện về trên phim ảnh

Nhân loại đi về trong chốn ta

Mất mát gì đâu nơi vô cùng chân ngã

Ta nghe kết thành

Âm thanh bao nhiêu thế giới kỳ lạ

Giữa sâu xa…

 

—–

Nguồn: Giữa lòng cuộc đời, Tạp chí Văn nghệ xuất bản, Sài Gòn, 1962

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s