Categories
ART POETRY/THƠ

Quách Thoại | The dry branches (11)

Quách Thoại
(1930-1957)
Born Đoàn Thoại in Hue, Vietnam. He loved Tagore from an early age, at 18 he left for Saigon and was a freelancer for newspapers like Đoàn kết, Làm dân. Within two years became the General Secretary for Nguồn sống. He was a dreamer, generous, and lived life to its fullest. Addicted to opium, he died in hospital alone from tuberculosis.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Quách Thoại, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The dry branches

 

You’re by the sky raw beauty 

The bright spring rising

Me going mad and lost just sitting

Waiting for our date

On your hands the hot tears 

 

Gosh the long brow lines 

The dark eyes

Black hair

My prattling endearment

On my heart in the next life 

The dias of your affection the ruler of my soul

That the days like today

The frail days

I’m overwhelmed by this soul shattering fear

 

How could I now sob

In your questioning eyes ask for my affection

Wait for you to serve me love

And place upon my spirit the agony

But this afternoon

Gosh the afternoon golden the leaves fallen

The golden afternoon and the fallen leaves

The dry branches.

 

(September 2021)

 

Những cành cây khô

 

Em tươi đẹp chi bên trời

Mùa xuân lên rực rỡ

Anh ngồi đây bơ vơ lòng điên dại

Hẹn ngày mai

Mang lệ nóng khóc trên tay em

 

Ôi nét mày dài

Đôi mắt đậm

Và mái tóc đen

Anh biết nói làm sao tình kể lể

Trọn đời sau trên tim anh xin để

Cả ngai tình em ngự trị hồn anh

Mà những ngày hôm nay

Ngày mong manh

Anh sợ quá phút linh hồn anh tan vỡ

 

Bởi làm sao giờ đây anh nức nở

Gọi ái tình anh dò hỏi nơi mắt em

Tình yêu thương anh vẫn chờ mãi em đem

Và đặt cả trên tâm hồn anh đau khổ

Nhưng chiều nay

Ôi chiều vàng lá đổ

Chiều vàng và lá đổ

Những cành khô.

 

—–

Nguồn: Giữa lòng cuộc đời, Tạp chí Văn nghệ xuất bản, Sài Gòn, 1962

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

11 replies on “Quách Thoại | The dry branches (11)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s