Categories
ART POETRY/THƠ

Quách Thoại | I will be there (12)

Quách Thoại
(1930-1957)
Born Đoàn Thoại in Hue, Vietnam. He loved Tagore from an early age, at 18 he left for Saigon and was a freelancer for newspapers like Đoàn kết, Làm dân. Within two years became the General Secretary for Nguồn sống. He was a dreamer, generous, and lived life to its fullest. Addicted to opium, he died in hospital alone from tuberculosis.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Quách Thoại, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I will be there

 

Gosh life feels like a millennium 

Mournful I am of the old magical moon

The shiny wondrous sky over deserted old footpaths

The street today the street today lit up in the late dawn 

Life attentive through me in dread and joy

Scattered cross freshly dug furrows the vibrant blooms

Comes the night in feely spectres

Hey that body and soul of yours

In each breath concerning

Are you singing or are you whining

I’m shook up dumbfounded emotional

Life gosh you’re the freshness of dawn

So unexpected but because of you my heart weeps

Bright eye ruby red lips

The smile blooming in your blue-black hair 

The look of hurt and hesitance I thought

Gosh the budding of the queen of the night(the petals peeking)

Scent of the earth the soul of a poet’s dream

Gosh the sinfulness of the blade you wanted to turn

Allowed me the vision of a new fresh smile

Allowed me the love of a universe I adore

Come I will with both feet on both knees I will bear

Oh Mother of life my body and soul both exhausted

All I want is to make an offering of this body whole(your servant)

Push this life boat through every lonely corner, alleyway

Ruefully l watched the century wait

Waiting for the spring of humanity to bloom.

 

(October 2021)

 

Ta sẽ đến

 

Ôi đời dài vạn kỉ

Ta tiếc thương trăng diệu huyền cũ kĩ

Lung linh trời mầu nhiệm ngõ hoang xưa

Đường hôm nay đường hôm nay đầy ánh mai trưa

Ta vui sợ nghe tiếng xe đời mới tới

Hoa rực rỡ trên những luống cày mới xới

Đêm tối về sờ soạng bóng ma trơi

Linh hồn ơi và thể xác của người

Ta lo ngại cho mỗi từng hơi thở

Tiếng người ca hay lời người than thở

Ta run lên cảm động đến ngây khờ

Cuộc đời ôi tươi sáng buổi ban mai

Biết chăng ngươi cõi lòng ta nức nở

Mắt ánh ngời thắm đỏ nét môi tươi

Tóc đen xanh em hé nở nụ cười

Nhìn đau khổ ta tưởng chừng bỡ ngỡ

Kìa đoá quỳnh hoa đang độ thì hé nở

Hương trần gian hồn thi sĩ ước mơ

Ôi tội lắm lưỡi dao người xin trở

Cho ta nhìn những nụ cười mới xanh tơ

Cho ta thương vũ trụ ta tôn thờ

Ta sẽ đến hai chân quỳ nâng đỡ

Mẹ đời ơi hồn xác đã bơ phờ

Ta sẽ đến dâng trọn mình tôi tớ

Đẩy xe đời qua hết nẻo hoang sơ

Ta xót xa nhìn thế kỉ mong chờ

Đợi nhân loại trong mùa xuân sắp nở.

 

—–

Nguồn: Giữa lòng cuộc đời, Tạp chí Văn nghệ xuất bản, Sài Gòn, 1962

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Quách Thoại | I will be there (12)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s