Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Quách Thoại | I’m faced down (16)

Quách Thoại
(1930-1957)
Born Đoàn Thoại in Hue, Vietnam. He loved Tagore from an early age, at 18 he left for Saigon and was a freelancer for newspapers like Đoàn kết, Làm dân. Within two years became the General Secretary for Nguồn sống. He was a dreamer, generous, and lived life to its fullest. Addicted to opium, he died in hospital alone from tuberculosis.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Quách Thoại, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I’m faced down

 

I’m faced down I’m sobbing

Life bursting just in spring flowers 

The hallowed smile upon fresh lips

The cosmos green brilliantly red in the hearts of the people

The promises of everlasting lust for life

A world craving for light in darkness

Upon the wondrous air of dusk the return of the moon

By the bells resounding the ardent chords of Nirvana… 

………………………………….

I’m faced down I’m sobbing

The whole of humanity heads lowered groaning

Dreaming of a love in an springtime’s thirst for lost dreams

The light of progress burning down the altars

The ship of the present heading for the wilderness

Oh river! the steering wheel is broken

Hurricane! hurricane! the rising waves the sinking sails.

The ragged cries of lost birds away from their flock

Who is breathless in the water

For what reason sing when a generation is lost

I shouted: humanity go home

The blue sky is still filled with infatuation

The complete endearment of an undying love

Embracing wholly a passionate love
A spot light in place of sunlight

The obvious in place of wordless voices

In hardship people listen to grand reasons

Can people actually see how unreasonable it is in the progress of society

The moon the stars laughing the truth lighting up nothingness

Head down I’m praying for the world to escape such delusions…

………………………………….

I’m faced down, I’m alone sobbing

Because of love I’m whiny pining

The heart of a poet, the amity… the blinding tears…

The rush notes of a soul in pain turned into poetry:

“I’m faced down I’m sobbing”…

………………………………….

October 2021

 

Ta úp mặt

 

Ta úp mặt mình ta khóc nức nở

Xuân đời lên một mùa hoa mới nở

Thiêng Liêng cười trên môi nụ còn tươi

Vũ trụ xanh bừng đỏ giữa tim người

Lòng hứa hẹn ước mơ thương đời vô hạn

Tối trần gian khát vô cùng ánh sáng

Trăng đã về mầu nhiệm chiều không gian

Chuông vừa ngân thổn thức nhạc Niết Bàn…

………………………………….

Ta úp mặt mình ta khóc nức nở

Cả loài người đang gục đầu than thở

Mộng cũ tình xuân còn đâu ước mơ

Đèn văn minh đốt cháy rụi bàn thờ

Tàu hiện tại bánh xoay về hoang dại

Đò sông ơi! đã gãy rồi bánh lái

Cuồng phong! cuồng phong! sóng dậy buồm chìm.

Lạc loài kêu xơ xác một đàn chim

Ai hoi hóp đang vùng vằng giữa bể

Hát ca chi lạc lầm rồi thế hệ

Ta kêu lên: nhân loại hãy đi về

Trời xanh kia còn say đắm si mê

Yêu tất cả một tình yêu bất diệt

Thương tất cả một tình thương tha thiết

Sáng soi thay là ánh sáng mặt trời

Rõ ràng thay là tiếng nói không lời

Trong đau khổ người nghe chăng diệu lý

Trong tiến bộ người thấy chưa vô lý

Trăng sao cười chân lý sáng hư vô

Ta cúi xin thế giới thoát mơ hồ…

………………………………….

Ta úp mặt, mình ta khóc nức nở

Vì thương yêu ta xót xa than thở

Tình thi nhân, lòng thủ thỉ… lệ mờ…

Cảm hồn đau ta viết vội thành thơ:

“Ta úp mặt mình ta khóc nức nở”…

………………………………….

 

—–

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s