Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (10/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

now (em)you’re nothing but smoke

the old days are long gone

my poetry now in ashes

do you know what the remains(bones) means?

 

when will it be spring

will you be making bánh chưng

I’m so cold though the fire is burning

no longer do you know winter

 

your backache no longer

the slipped disc healed

though the lungs are in shades of tears

the respirator weeping

 

when when will it be spring?

 

(September 2021)

bây giờ em đã thành khói 

những ngày xưa cũ qua đi

thơ anh đã thành tro bụi 

đố em xương cốt là gì?

 

bao giờ mùa xuân sẽ đến

em còn nấu bánh chưng không 

lửa cháy mà anh lạnh quá

em không còn biết mùa đông 

 

em cũng không đau lưng nữa 

vết thương thoát vị đã lành 

chỉ lá phổi màu nước mắt 

máy thở đang khóc rưng rưng 

 

bao giờ bao giờ mùa xuân?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (10/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s