Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (14/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I’m dead and I’m at the moment apologetic

the band around my waist the poor elastic

it’s innocent

like me

 

I know because of me I’m dead

I’m not angry(rather calm actually)

my kids change of clothes need a wash

the dishes too

I still owe my children their next meal

 

I know they’re there, they talk they mutter

taking turns throwing what’s left of my will and volition down the gutter 

or was it the morgue

 

my thoughts

snapped in halves

you must remember that

nothing escapes

heaven and hell

the earth the sky

order and obedience

hellos and goodbyes

try not to overthink it

 

for the last time think about what you want

since there’s no blood left in your heart

not even a breath left

I’m the only one still breathing

 

but I can’t stop thinking about death:

– what will happen to me

when even the hospital won’t take me?

 

(October 2021)

 

tôi đã chết và tôi đang xin lỗi

sợi dây thun quần

vì nó vô tội

cũng như tôi

 

tôi biết tôi đã giết chết chính mình 

tôi không nông nổi

tôi còn quần áo của con thay ra chưa kịp giặt

chén dĩa chưa kịp rửa

tôi còn nợ con tôi những bữa ăn

 

tôi đoán họ đã ở đó, thì thầm 

luân phiên mang ý chí tôi xuống bãi rác 

hay nhà xác 

 

những suy nghĩ của tôi 

bị bẻ gãy

bạn hãy nhớ 

không gì có thể thoát 

thiên đường và địa ngục

trái đất và bầu trời

bị bệnh và vâng lời 

xin chào và tạm biệt

cũng đừng quá luyến tiếc

 

hãy suy nghĩ lần cuối những gì bạn muốn 

vì bạn cũng không còn máu chảy trong tim 

nó đã ngạt thở

chỉ còn tôi thở 

 

nhưng tôi không thể ngưng ý nghĩ về cái chết:

– tôi sẽ trở thành gì

khi bệnh viện cũng không còn muốn nhận?

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (14/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s