Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (24/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

it’s impossible to recall a dream

often unsteady on one’s feet

her remembering the day she was a bride

the changes behind

the white

veil

 

the white 

now of a hospital

it flows when she’s asleep

like her mother’s milk

 

hence the king is naked

and many soldiers

are injured

 

the sun

heating up, hot 

shimmering crystals as though she’s still alive

 

the law

someone without legs

sitting on a gold dias

much like a wheelchair

paralyzed…

 

(October 2021)

 

không thể kể lại giấc mơ

thường đi khập khiễng 

nàng nhớ lại ngày là cô dâu

mọi thứ thay đổi phía sau 

bức màn 

màu trắng 

 

màu trắng

bây giờ bệnh viện 

nó chảy khi nàng ngủ

như dòng sữa mẹ

 

cho ông vua ở truồng 

và nhiều binh sĩ 

đã bị thương

 

mặt trời

nổi nóng

lấp lánh cát như nàng vẫn còn sống

 

pháp luật

một kẻ không có chân

ngồi trên ngai vàng

như chiếc xe lăn 

chết tiệt…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (24/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s