Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (25/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

gently gently as gently as gently goes

a heart like yours inevitably suffers so

leave the Sun to its liberty

allow your laughter to roam free

until the air is light 

allows the tangerine leaves to take flight

 

gently gently, you should be

the coveted clouds beneath the brows

your eyes are in the dark now

the city under house arrest

thus when will you be new year’s eve

amongst the drifting incense upon the dawn of the first

 

lightly you step hindered by fate

afraid the readers may slip off the bridge of your nose

 

the delivery person is not someone who’s seeking a place to hide

they bring with them the sympathies

collecting the delivered fees

 

easy, take it easy please

when faced with

the destruction of a citadel

 

(October 2021)

nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng ơi

trái tim ngươi đoán trước ngươi sẽ khốn khổ

xin hãy để mặt trời tự do 

hãy để tiếng cười của ngươi bỏ chạy

cho đến khi không khí nhẹ tênh làm

mái tóc lá me bay 

 

nhẹ nhàng hãy nhẹ nhàng, ngươi luôn như vậy

những đám mây phủ dưới lông mày 

hai mắt ngươi đã tối 

thành phố đã giới nghiêm 

và khi nào ngươi là giao thừa vậy

sáng mùng một hương khói bay 

 

ngươi vướng vào số phận 

cố bước nhẹ để không rơi tấm kính đeo trước mặt 

 

những người giao hàng không phải kẻ trốn chạy giang hồ

họ mang đến những lời chia buồn 

chỉ thu thêm tiền ship 

 

hãy để mọi thứ được nhẹ nhàng

trước khi một lâu đài 

cát bụi nát tan

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (25/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s