Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (3/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you may see that Saigon is struggling

people are exhausted

but Saigon will stand firm

no matter how tough it might get

people wrestled

and shoved

cornered

 

Saigon will have the brightest smile

though all Saigon want is to cry

Saigon will fight

though it’s destined

 

and you can see that Saigon is all up in arms

but you will never see

Saigon fall

 

the nights are full of tears

and the dawn of the elderly

by their wheelchair a takeaway container of rice dangling

but in the end, after all that

Saigon will welcome any stranger

come with their dreams come

to be welcome with open hearts

 

Saigon always forgives

itself 

and the mistakes of others

 

and everything

shall pass

but this time Saigon is full

full of resentment

and regret

 

 

bạn có thể thấy sài gòn chật vật 

mọi người ai cũng mệt 

nhưng sài gòn sẽ đứng vững 

bất kể thời thế trở nên quá khó khăn

mọi người phải vật lộn

và bị dồn 

vào thế bí 

 

sài gòn sẽ nở nụ cười tươi nhất 

mặc dù sài gòn muốn khóc

sài gòn sẽ chiến đấu 

mặc dù số phận 

 

và bạn thấy sài gòn đang vùng vẫy 

nhưng bạn không bao giờ thấy 

sài gòn gục ngã 

 

những đêm đầy nước mắt 

và bình minh của những người già 

bên chiếc xe lăn vẫn còn treo một hộp cơm

nhưng cuối cùng, sau tất cả

sài gòn lại chào đón bất kỳ người xa lạ 

đến với ước mơ 

và trái tim rộng mở 

 

sài gòn luôn tha thứ 

cho chính mình 

và cho những lỗi lầm của người khác 

 

và tất cả 

sẽ trôi qua 

nhưng lần này Sài gòn sẽ chứa đầy 

rất đầy 

những oán hờn tiếc nuối…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (3/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s