Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (303.20/56)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

up up and away up high a city was choking

far far away was a round table for the kings who could barely see

red lights dancing in time with the airborne bone fragments

as though someone was trying to blow life back into a pile of ashes

.

and the people that the city has no strength left to bear

the people leaving with no thought of return

they’re so far away from home that they’ve forgotten who they were

nothing but the wind dancing by their side

mid a hot summer

the rising stench of death

.

they danced until their tears dried up

until pain was nothing but a memory

they refuse to die even in the nights they couldn’t breathe

death arriving early as the city wakes

when we’ve forgotten they have once lived

here, they came and dreamed of a day of return

always returning

always always returning

even when there’s no hope

.

(303)

cao cao ở trên cao một thành phố bị nghẹt thở

xa xa chốn quan trường xa xa của những vị vua mù lòa

ánh sáng đỏ nhảy múa với tro xương đang bay 

như có ai cố sức thổi vào những người đã chết 

.

và những người mà thành phố không còn đủ sức 

những người đã bỏ đi không biết khi nào trở lại

họ đã xa quê hương lâu đến nỗi mất luôn tên tuổi

giờ chỉ còn gió nhảy múa với họ 

trong mùa hè không khí nóng đỏ 

bốc mùi chết chóc 

.

họ nhảy múa cho đến khi nước mắt đã khô

cho đến khi tất cả nỗi đau chỉ còn là ký ức

họ không chết khi trong đêm không thở được

cái chết chỉ đến khi thành phố thức giấc 

và chúng ta quên rằng họ từng đã sống

ở đây, nơi họ đã đến và luôn mơ trở lại

sẽ luôn trở lại

sẽ luôn luôn trở lại

dù không ai còn hy vọng 

.

August 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

12 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (303.20/56)”

💜 “There is always hope.” ~ Aragorn, ‘LOTR – The Two Towers’ by J.R.R. Tolkien

…💛💚💙…

Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s