Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (303.21/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

they say it will end in another month

when the wind heats up

it’s six in the morning 

 

it’s dawning and you’re still fast asleep

 

I messaged you

to check if you’re still alive

 

all will end but how will it all end

since still waiting is the wind

 

even when there’s no place left for you to go 

even when your feet no longer touches the ground

 

(303)

 

người ta nói một tháng nữa là kết thúc

khi gió ấm

bây giờ là sáu giờ sáng 

 

một bình minh nào đó bạn vẫn còn mê ngủ

 

tôi đã nhắn tin cho bạn

chỉ để xem bạn còn sống không 

 

tất cả sẽ kết thúc nhưng kết thúc như thế nào 

vì gió vẫn đợi

 

cả khi bạn không có nơi nào để đi 

cả khi chân bạn không còn chạm đất

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (303.21/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s