Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (303.21/56)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

they say it will end in another month

when the wind heats up

it’s six in the morning 

.

it’s dawning and you’re still fast asleep

.

I messaged you

to check if you’re still alive

.

all will end but how will it all end

since still waiting is the wind

.

even when there’s no place left for you to go 

even when your feet no longer touches the ground

.

(303)

 

người ta nói một tháng nữa là kết thúc

khi gió ấm

bây giờ là sáu giờ sáng 

.

một bình minh nào đó bạn vẫn còn mê ngủ

.

tôi đã nhắn tin cho bạn

chỉ để xem bạn còn sống không 

.

tất cả sẽ kết thúc nhưng kết thúc như thế nào 

vì gió vẫn đợi

.

cả khi bạn không có nơi nào để đi 

cả khi chân bạn không còn chạm đất

.

August 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (303.21/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s