Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (303.23/56)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

it’s nothing but a short romantic tryst

like that of the bee and a flower

when the petals are dead

but the bee return still

buzzing around dancing

waiting for a new flower to bloom

love that flower

just as much as the one before

.

as though these flowers all smell the same

but people are different

no one has a story like yours

no one has the kind of troubles you have

no one smells like you

even after you’ve been dead in an alley for three days

even though they’re busy

busy with the supplies of instant noodles

.

and the way we have let you go

consuming the sun and the tears

secretly waiting

.

not like the bee searching for nectar

we’re hopeful when we’re in love

not like the bee

our wings are broken

not like the bee

the city’s a concrete jungle

there are no flowers for you to return to 

as that teary lover

.

(303)

 

nó chỉ là một sự lãng mạn ngắn ngủi

như câu chuyện của con ong và bông hoa 

khi những cánh hoa chết đi

nhưng con ong vẫn đến

và bay điệu bay nhún nhảy 

nó vẫn đợi đến khi bông hoa khác nở

và yêu bông hoa đó

nhiều như nhau 

.

như thể những bông hoa có mùi như nhau

nhưng con người thì khác 

không ai có câu chuyện giống như bạn 

không ai hoạn nạn như bạn 

không ai có mùi như bạn 

dù bạn đã chết trong hẻm đã ba ngày 

dù người ta cố loay hoay 

cấp thêm mì gói 

.

và cách chúng ta để bạn ra đi

ăn mặt trời và uống nước mắt 

bí mật chờ đợi 

.

không như con ong chỉ tìm mật hoa 

chúng ta hy vọng về tình yêu

không như con ong 

đôi cánh của chúng ta đã gãy 

không như con ong 

thành phố đầy vỉa hè bê tông 

không còn những cánh hoa 

để bạn còn bay về làm người yêu còn khóc

.

September 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (303.23/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s