Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (302.5/56)

Lê Vĩnh Tài, a Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you’re in a city 

far away, the shimmer, overwhelmed with the scent of memories

one hundred and twenty one days in a cardboard box

.

in the air you inhale

a war is brewing

brought with it the nightmares

bigger than the clouds the shape of a mushroom

.

you were ready

like the refugees

fed with charitable meals 

made with fire

.

your breath slower

you flew over the empty streets, until

the horizon is like a letter box

full of junk mail

.

you have a full tank of petrol but the tires were flat

there’s nothing left to do

but walk and walk

until your breath

resounds in time with the sunset

July, the month of the lost souls

flooding rain

.

the people you know are now very cold…

.

(302)

 

 

bạn đang ở một thành phố 

xa xôi, lấp lánh, đầy mùi của kỷ niệm 

một trăm hai mươi mốt ngày ở trong một cái hộp bằng giấy

.

ngay trong không khí bạn thở 

chiến tranh đang nóng lên

và mang đến những cơn ác mộng

còn lớn hơn những đám mây hình nấm 

.

bạn đã sẵn sàng

như những người tị nạn 

đang được bố thì các bữa ăn

bằng lửa

.

hơi thở của bạn chậm lại

bạn bay qua các đường phố trống rỗng, cho đến khi 

bầu trời như một hộp thư 

toàn thư rác 

.

bạn đổ đầy bình xăng nhưng xe xẹp lốp 

không còn phải làm gì nữa

bạn chỉ đi bộ và đi bộ 

cho đến khi nhịp thở của bạn

vang lên từng nhịp trong hoàng hôn 

trong tháng bảy cô hồn 

và mưa ngập 

.

những người bạn biết đang rất lạnh…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (302.5/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s