Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (8/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

it will be a long night

we’re not broken pieces

we only know how to break 

ourselves

 

we’re not the intent

we’re not the password

we’re the affirmation

right and wrong

 

we study them

learn from them

self control

 

we threw the white flag in surrendering

kept our composure when all the dancing turned bad

we’re exhausted from waiting

the lass appeared with the winter in her eyes

with a heart drowned by loneliness

the howling wind, brought with it the sadness

while land and country were all up in air 

flying in shreds and ashes

 

(September 2021)

 

 

đêm nay sẽ rất dài 

chúng ta không phải những mảnh vỡ 

chúng ta chỉ phá vỡ 

chính mình 

 

chúng ta không phải là mục tiêu 

chúng ta không phải là khẩu hiệu 

chúng ta là những xác tín 

đúng và sai 

 

chúng ta xem những gì họ làm 

học cách tự kiểm soát 

bản thân mình

 

chúng ta ném lá cờ trắng đầu hàng 

giữ bình tĩnh khi các điệu múa trở nên hỗn loạn

chúng ta mệt mỏi chờ đợi

một cô gái xuất hiện với mùa đông trong mắt

với trái tim chìm trong cô đơn

gió đang thổi, mang lại nỗi buồn 

trong khi đất nước đang bay lên trời

trong tơi bời tro bụi 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (8/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s