Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (294.9/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the storm in your chest exploding

you breathe

 

your heart turning to stone 

you breathe

 

the spirit did inadvertently

you breathe

 

the doctors still loves

you breathe

 

you can see that you can’t breathe

the dreams in the middle of the day

sprouting from within your veins the poetry

you take one breath after the other until your heart beats again

until the black and blue bruising fades

so gentle be the arrival of the night

so the sunrise may show up in orange yellow lights

 

I will breathe

even when none of us will have enough oxygen

 

(294)

 

 

cơn bão trong ngực bùng lên 

bạn thở 

 

trái tim thành tảng đá 

bạn thở

 

linh hồn đã vô tình 

bạn thở 

 

các bác sĩ còn yêu 

bạn còn thở 

 

bạn chỉ thấy mình nghẹt thở 

như giấc mơ giữa ban ngày

những bài thơ nảy mầm trong mạch máu 

và bạn thở cho đến khi trái tim đập lại

cho đến khi vết bầm tím mờ đi

cho đêm đến dịu dàng

cho bình minh màu vàng cam ló dạng

 

tôi cũng sẽ thở 

dù chúng ta không ai có đủ ô-xy 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (294.9/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s