Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (303.19/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

they’re by our side

the slowly congealing darkness

in the air

 

and what’s left into us 

it silently permeates 

like the rain

 

Did I meet you at that particular lunch?

 

when everything has slowed down for siesta

everything was old, everything was dead

in layers of dust

in a period when sleepy was time

 

 

chúng ở bên chúng ta khi

bóng tối chậm chậm đông đặc lại

trên không

 

và những thứ còn lại 

từ từ chui vào chúng ta như cơn mưa 

lặng lẽ

 

bạn có gặp tôi buổi trưa hôm đó không?

 

khoảng thời gian mà mọi thứ nghỉ ngơi

tất cả mọi thứ đã cũ và tất cả đã chết

và bụi phủ mờ lên 

thời gian khi chúng buồn ngủ

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (303.19/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s