Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (28/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the sail drifted away

something died?

you stood by the sea

till you see her disappeared into the horizon

 

and someone muttered, “she’s gone”

 

where did she go?

she’s beyond your vision

 

someone repeated, “the lady’s gone”

then some saw her drew nearer

a giddy horizon out there full of laughter

 

“the lady is finally here”, and that’s when you’re slowly dying

just before your body was 70% vaccinated

 

(October 2021)

 

con thuyền buồm trôi

cái gì đang chết?

bạn đứng trên bờ biển

cho đến khi nàng khuất phía chân trời

 

và ai đó nói, “nàng đã biến mất” 

 

nàng đi đâu?

nàng ra khỏi tầm nhìn của bạn 

 

ai đó cứ nói: “cô ấy đã đi rồi”

cũng có người khác lại thấy nàng đang đến

một cõi trời những giọng nói reo vui

 

“cô ấy đến rồi”, và đó là điều bạn dần dần chết

trước khi 70% cơ thể bạn được tiêm vaccine 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (28/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s