Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (29/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

no one believes in death

you do not believe in it either

someone will come and steal your breath

not your life long possessions

 

you don’t have a grave either

where they save guard us in the heart of the earth

you turn into a handful of dust

ready to be born again

 

we shall rise above the nine heavens

you’ve once dreamed of

an adventure full of regret

if only it was your turn to use the respirator

 

you’re left behind long ago

you just didn’t know

 

we all cry to you said our goodbyes

so if you’re sad

it’s just regretful that your grandfather was no one of importance

so you may wade through

another dream

 

(October 2021)

 

không ai tin vào cái chết

bạn cũng không tin 

ai đó sẽ đến cướp đi hơi thở

không phải của cải tích góp cả đời

 

bạn cũng không có ngôi mộ

nơi cất giữ chúng ta trong lòng đất

bạn thành một nhúm tro 

chuẩn bị cho sự luân hồi 

 

chúng ta bay lên chín cõi tầng trời 

bạn từng mơ ước 

cuộc hành trình của hối tiếc

giá như đến phiên bạn vẫn còn máy thở 

 

bạn bị bỏ lại phía sau 

lâu rồi mà không biết 

 

mọi người khóc và chào tạm biệt bạn

nếu bạn cảm thấy buồn 

thì hãy tiếc vì sao ông ngoại bạn không phải là ông nội 

cho bạn lội 

qua giấc mơ 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (29/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s