Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (30/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

how shall we say goodbye to this world?

the pain of a sky

on the verge of breaking?

 

you’re left behind nearest to sleep

you love still the trees dotted with sunlight

you felt the resounding green bells within

the warm breeze

across a horizon scattered with clouds

 

why must everything die?

 

spring shall never come to be

frivolity and Death waiting by the door

death is a pale red

you don’t know how to stop

the fools

who make you sing as the Sun fly

 

(October 2021)

 

chúng ta sẽ nói lời tạm biệt thế giới này như thế nào?

sự nhức nhối của bầu trời 

sắp vỡ?

 

bạn bị bỏ lại rất gần giấc ngủ 

bạn vẫn yêu những cái cây lốm đốm nắng

bạn nghe tiếng chuông vang xanh trong 

những cơn gió ấm đang thổi 

trên bầu trời đám mây thoáng qua

 

sao mọi thứ đều phải chết?

 

mùa xuân sẽ không bao giờ đến 

sự phù phiếm và thần chết chờ ở cửa

cái chết màu đỏ tái

bạn không thể dừng lại 

những kẻ hoang dại 

đã bắt bạn hát và mặt trời đang bay

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (30/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s