Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (31/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you lit the stove

because you hate the dark

and the cold

 

you fiddle with the flame

picking

prodding

mumbling

 

and it ends with the howling wind

your by the ashes

in the flying embers

and the dust

seemed to be scented with the smell of 

the early morning chill

you’re erect

by her stove

thin

hollow 

eyes wide open

like the futile cough

of the guy next door

 

you’re fiddling

with the words

f-f-f i-re

l-l-l i-a-r

to be finally rid of the poem

 

so you may-be the rain

so she may breathe as though 

she’s never known oxygen

 

(October 2021)

 

bạn đốt lò 

vì ghét bóng tối 

và giá lạnh 

 

bạn lụi hụi chụm lửa 

mò mẫm 

rờ rẫm 

lẩm cẩm 

 

cuối cùng tiếng gió hú 

bạn bên mớ tro tàn 

than bay 

như bụi 

mùi 

cháy thơm trong buổi sáng giá lạnh 

bạn sững sờ 

bên bếp lửa nàng 

gầy 

hốc hác 

hai mắt mở to 

như tiếng ho 

của anh chàng hàng xóm 

 

bạn lọm khọm 

mấy chữ 

lờ ưa lưa hỏi lửa 

lờ ưa lưa huyền lừa 

cho xong một bài thơ 

 

để sau đó bạn mưa 

và nàng thở

như thể nàng chưa từng biết ô-xy

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (31/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s