Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (32/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

when you laugh the world laugh with you

but when you cry you cry alone

 

the earth is worn, withered and sad

we borrow it’s reflection

in view of our tears

 

and the raindrops say

you have joy still, yay

you may refuse the wine forced upon you

but you must consume life

like the way we breathe day after day

like the way your daughter takes her books to school

otherwise she’ll be in trouble with her teachers

 

the world drifting by

no matter how suffocating we have still

a veranda long and far till

one person at a time in a line, then us all

will have to apply in the forms fill

to cross the thin narrow path of sadness 

just like that…

(October 2021)

 

khi bạn cười cả thế giới cùng cười với bạn

nhưng lúc khóc bạn khóc có một mình 

 

trái đất cũ và buồn 

chúng ta mượn tấm gương của nó

soi vào nước mắt 

 

và những giọt mưa sẽ trả lời

rằng bạn vẫn còn những niềm vui

bạn có quyền từ chối ly rượu mời hay người ta ép bạn

nhưng bạn phải uống cuộc sống

như hàng ngày chúng ta vẫn thở 

như con gái bạn đến trường mang theo mấy quyển vở 

không thôi cô giáo la 

 

thế giới trôi qua

dù chật hẹp đến đâu nhưng chúng ta 

vẫn còn một hành lang dài và xa 

từng người từng người, rồi tất cả chúng ta 

cũng phải nộp đơn

để băng qua những lối đi rất hẹp 

của nỗi buồn như thế…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (32/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s