Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (33/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

don’t worry 

 

don’t worry about how young I am

don’t worry about how old I am

don’t worry about how I cry

don’t worry about how I dream

don’t worry whether the Sun will rise

don’t worry whether it might fall off

don’t worry about how I might make it

fly again

like how she’ll never come back

 

don’t worry about me as though I’m a child

don’t worry about me

we’re constantly worrying

day after day we worry

 

we worry about breakfast, we worry too about lunch

worry about what we’ve done

worry about what might happen

 

worry about stuff

worry about health

worry about tomorrow

worry about sadness

worry about time

worry about the crime

worry about the past

 

worry about what’s beyond reach

 

the world end as per the Creator

all you need to do now is to live as much as you desire

love all the people in your life, you admire

 

(October 2021)

 

đừng lo lắng 

 

đừng lo lắng về tuổi nhỏ của tôi

đừng lo lắng về tuổi già của tôi

đừng lo lắng nếu tôi khóc

đừng lo lắng nếu tôi mơ

đừng lo lắng nếu mặt trời mọc

đừng lo lắng nếu như nó rơi xuống

đừng lo lắng nếu tôi sẽ làm cho nó

bay lên lại 

như nàng đã bỏ đi mãi mãi 

 

đừng lo lắng như thể tôi còn nhỏ dại

đừng lo lắng cho tôi 

chúng ta cứ lo lắng

vì hàng ngày chúng ta lo lắng quá nhiều

 

lo lắng trong bữa ăn sáng, chúng ta lo lắng trong cả bữa trưa

lo lắng về những gì chúng ta đã làm

lo lắng về những điều sắp tới

 

lo lắng về của cải

lo lắng về sức khỏe

lo lắng về ngày mai

lo lắng về nỗi buồn 

lo lắng về thời gian

lo lắng về tội phạm 

lo lắng về quá khứ

 

lo lắng những gì không nằm trong tầm tay 

 

thế giới chỉ kết thúc khi nào Chúa muốn 

cần tận hưởng cuộc sống khi bạn còn có thể

và yêu thương tất cả mọi người

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (33/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s