Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (34/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

like a silkworm in its cocoon

you’re wrapped up in the worries

you’re relentless

you’re helpless

 

without the vaccines we have still sadness

 

the small consolation

as you ascend like angels

with not a scar

except the salty saline would burn your eyes

 

it rained

then came the deaths

the artist Lê Thánh Thư passed away

his daughter message that it was sudden and quick

 

Nguyễn Viện cried 

Trần Tiến Dũng cried

Đỗ Trung Quân cried

Thận Nhiên all the way in Vung Tau also cried

Fat Nhân in Saigon also cried

 

powerless we tore off the pages of the calendar

good people never disappear

they farewell us 

the way the Sun temporarily disappear in the rain

 

helplessly

we stare into our bowls of instant noodles

we talk and we talk

forgetting high in the sky

an artist had just away fly

 

with not enough time to remove his mask and breathe

 

(October 2021)

 

như con tằm trong kén 

bạn cuộn lại trong nỗi lo 

bạn không biết mỏi 

những con dã tràng vô vọng 

 

không có vaccine thì chúng ta đã có nỗi buồn 

 

vỗ về từng chút một

bạn đáp xuống như những thiên thần 

không có vết thương

chỉ nước muối xót trong đôi mắt 

 

mưa

bây giờ chúng ta bắt đầu cùng cái chết

họa sĩ lê thánh thư vừa ra đi 

chỉ nghe con gái nhắn lại là ba trở nặng đột ngột

 

anh nguyễn viện khóc 

anh trần tiến dũng khóc 

anh đỗ trung quân khóc 

thận nhiên ở tuốt dưới vũng tàu cũng khóc 

nhân mập ở ngay sài gòn cũng khóc

 

chúng ta chỉ còn biết xé tờ lịch 

những người tốt không bao giờ mất tích

họ chỉ chia tay chúng ta 

như mặt trời tạm biến mất trong mưa 

 

chúng ta trơ trọi

mỏi mắt nhìn nhau và nhìn vào tô mì gói 

chúng ta nói và nói 

quên mất trên trời 

có một họa sĩ vừa bay đi 

 

hình như chàng còn không kịp tháo khẩu trang ra để thở…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (34/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s