Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (36/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

light from the darkness thick from within the soul

who has surpassed the nightmare

whose eyes are downcast in hopelessness

gosh the birth of oblivion?

 

it’s all a waste of time

the dreams, the imagined

me, denying the aspiration of the soul

the emptiness and the cold

switch off your voice, my friend

 

just scream

if I do not understand

let me be, we’re all aware of the noise out there

the constant issue of new travel permits

only the doctors are left in oblivion

 

(October 2021)

 

tia sáng từ bóng tối dày đặc của linh hồn

ai vượt qua cơn ác mộng

ai nhướng mắt tuyệt vọng 

ôi sự lãng quên đã sinh ra? 

 

điều đó có vô ích không, những 

giấc mơ, thì cũng là tưởng tượng

tôi, từ chối khát vọng của linh hồn

lạnh lùng và trống rỗng 

hãy tắt tiếng nói đi, hỡi các bạn 

 

hãy la ó

nếu tôi không thể hiểu được

thì hãy để tôi, sự ồn ào của một kẻ cái gì cũng biết 

liên tục phát minh các mẫu giấy đi đường 

chỉ các bác sĩ bị lãng quên 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (36/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s