Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (37/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you act as though the beer is so frothy and brimming

as though it’s the joy of a battle

the agonizing passwords

shouting

 

who are you why are you still spying on me?

who are to think I would give up

you’re stopped through any open gap

yet still, you would peak into each mount each grave

light the incense

 

ah, a grave far out there is wait just for you

there’s no such thing as a sustainable memory

though in the garden Eden you kept dreaming

at being eternal

 

while you’re nothing but a delivery we must sign for

holding onto our shirt pockets

 

you time yourself by two

like a virus

 

(October 2021)

 

bạn làm như bọt trào khỏi ly bia 

làm như niềm vui của cuộc chiến 

những khẩu hiệu đau điếng 

hô to 

 

bạn là ai mà cứ theo dõi tôi?

bạn là ai mà biết tôi bỏ cuộc 

khe hở nào bạn cũng bịt chặt

ngôi mộ nào bạn cũng ghé mắt 

thắp hương 

 

a, một ngôi mộ phía xa kia đang chờ chính bạn

không có bộ nhớ nào tồn tại mãi đâu

dù trên thiên đường bạn cứ mơ 

mình bất tử 

 

trong khi bạn chỉ là món hàng ký gửi 

bám vào túi áo của mọi người 

 

bạn tự mình nhân đôi 

như con virus 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (37/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s