Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (39/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

ah, but it’s now autumn

the poems are riding on the waves

cock-a-doodle-do

 

where once the mood picks up

autumn is then heartbreaking

and for the last time pondering through the yellow leaves

you get a chance to be at a place carpeted with cheerful flowers

 

gosh how could I lose the leaves, where are you?

even when it comes to your pain

you lie

 

the whispering of the vernacular kind and fair

still without leaves we have thorns and memories 

by us remains

just the scars, but I love you so much dear

so so much

 

and we all wear just our mourning bands when there are no flowers left

dignifying the graves

sacred places

to a point that all we can do is stand there

and watch and cry

 

(November 2021)

 

a, nhưng mà mùa thu 

các bài thơ bây giờ lướt sóng 

ó ò o 

 

nơi mà một khi giai điệu của nó vang lên

mùa thu buồn đến nao lòng 

lần cuối cùng trong lang thang lá vàng 

bạn biết đến một nơi thảm hoa rực rỡ

 

ôi tại sao tôi mất những chiếc lá, bạn đã trốn ở đâu?

bạn nói dối cả nỗi đau 

của chính bạn 

 

ngôn ngữ nhẹ nhàng thì thầm rất công bằng

không có lá thì những cái gai là ký ức 

chỉ còn lại với chúng ta

ôi vết thương, nhưng tôi yêu em quá

quá yêu 

 

và mọi người để tang khi không còn các bông hoa 

trang nghiêm những ngôi mộ

linh thiêng 

tới mức chúng ta chỉ có quyền 

đứng nhìn và khóc

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (39/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s