Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (45/56)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

and you’ve lost an entire life learning

looking back at your life on the rickety hospital bed

found that in your heart

there were a lot left to say

 

say it for

the battered heart

the detained

the lonely

the persistently arrogant

 

say it also for

those who has died without an answer

why did I die

 

say it even when

the poem is nothing at all

 

so don’t cry

life may seem odd to you

in its roundabout ways

and I hope you won’t lose an entire life to learn

because poetry is something very common

like how breathless you and her were climbing up a hill

jigging school

 

and learn that to fly, you don’t always need wings

learn that a smile can take you far and wide

learn that love is never wrong

and learn that mistakes makes you stronger

learn that crying is okay

learn how to “dream on” – never cease to dream

learn to be your number 1 fan

learn to listen to other people’s pain

learn to sing and dance in the rain

 

when the poem is still

weeping…

 

(November 2021)

 

và bạn mất cả đời để học

nhìn lại cuộc đời từ chiếc giường bệnh cũ kỹ 

nhận ra trong tim mình

còn nhiều điều phải nói 

 

nói

cho những trái tim tan nát

cho những người đang bị canh giữ

cho những người cô đơn

cho những người luôn luôn ngạo nghễ 

 

nói

ngay cả với những người đã chết mà không có câu trả lời

tại sao mình chết

 

nói 

ngay cả bài thơ cũng không còn gì 

 

vì vậy bạn đừng khóc 

bạn thấy cuộc sống thật kỳ lạ 

với những khúc quanh của nó 

và tôi hy vọng bạn không mất cả đời để học 

vì thơ là một điều rất tầm thường 

như bạn và nàng ngày xưa phình phường leo dốc 

trốn học đi hoang 

 

và học rằng để bay, không phải lúc nào bạn cũng cần đôi cánh

học một nụ cười có thể đi được một chặng đường dài

học rằng tình yêu không bao giờ sai 

và học từ sai lầm khiến bạn trở nên mạnh mẽ

học rằng khóc cũng không sao 

học cách dream on – không ngừng mơ ước 

học làm người hâm mộ số 1 của chính mình

học cách lắng nghe nỗi đau của người khác

học hát và nhảy trong mưa 

 

khi bài thơ 

vẫn còn đang khóc…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (45/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s