Categories
POETRY/THƠ

Vũ Trọng Quang | MARIA NGUYỄN (2)

the church the chapel thanks be
feet following the bells’ guide
long prayers long Sundays heed
our hearts a pair see

by Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Clumsy signs of the cross

mumbling A-men by your side

the church the chapel thanks be

feet following the bells’ guide

long prayers long Sundays heed

our hearts a pair see

Those weeping eyes thanks be

falls rain steeping me wet an era draped in dreams

temple gongs superpose in church bells

baby peaks hitherto interfering waves

dark hair silvered by the mist

week-end hymns lustrous in dewy hair 

The darken alleys thanks be

blurry your quicken steps

hid my feet cutting by

a kiss sworn under the crescent moon

The life times spellbound thanks be (to God)

shoulders by and by

(February 2020)

_____

 

Tay làm dấu thánh chưa quen

bên ai nhẩm tiếng A-men ngượng ngùng

tạ ơn nhà nguyện nhà chung

bước theo tiếng gọi tiếng chuông bao giờ

cầu kinh dài chủ nhật chờ

thả em xuống thế bến bờ lứa đôi

Tạ ơn đôi mắt mưa rơi

tưới anh ươn ướt suốt thời giăng mơ

chuông chùa nhập sóng nhà thờ

vọng hài nhi nhú trước giờ giao thoa

tóc xanh sương đến bạc nhòa

tóc sương xanh khúc thánh ca cuối tuần

Tạ ơn hẻm phố đêm đêm

mờ mờ che bước chân em vội vàng

mờ mờ che giấu anh sang 

nụ hôn dưới lưỡi liềm trăng chứng thề

Tạ ơn tiền kiếp gây mê

bờ vai sánh bước thuộc về cõi nhau

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s