Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | NHÀ THƠ – THE POET (1)

(Tặng Lê Vĩnh Tài)

Loves with no remorse
Shoulders his fears like a child

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài

(Tặng Lê Vĩnh Tài)

Yêu là không bao giờ hối hận

Đôi vai của anh ấy run run

Khóc như một đứa trẻ

Bạn nuôi dưỡng bóng ma của anh ấy

Cái ác đã thành quen

Mù quáng với cái ác và mấy ông thánh

Anh ấy cứ nhìn bạn

Bạn là đứa trẻ của cái cây

Bản lĩnh của ngọn núi

Độ cứng của nước

Máu và xương của đất

Đó là bạn mà anh ấy vẫn yêu.

_____

Loves with no remorse

Shoulders his fears like a child

Nurture his shadows like a friend

The evil within acquainted

Blind to evil and sainthood

He sees you

You the child of the trees

The ego of a mountain

The hardness of water

The blood and bone of the earth.

It is you that he loves.

July 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | NHÀ THƠ – THE POET (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s