Categories
POETRY/THƠ

Sấu Mã | ABSENT – VẮNG MẶT (12)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

by Sấu Mã, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

ABSENT

In a class call

Serious or chaotic

Him

Seconds of awkward silence

He acknowledges

He’s there

Everyday

A cold pot of tea

The tea leaves moulding

Resounding

In oblivion in darkness

No one should open the lid

In truth, he knows not where he went.

_____

VẮNG MẶT

Trong mọi cuộc điểm danh

Nghiêm trọng hay xô bồ

Anh

Mấy giây ắng lặng

Chỉ anh biết

Anh vẫn đó

Mỗi ngày

Như bình trà nguội

Bã trà lên men

Ngân nga

Trong lãng quên trong tối đen

Đừng ai mở nắp

Thực ra anh cũng không biết anh bỏ đi đâu.

6/2/2017 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Sấu Mã | ABSENT – VẮNG MẶT (12)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s