Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | autumn via the window – cửa sổ mùa thu (19)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

ordinary autumn children
the normal of tomorrow
upon this soil
thereby mine
a picture-perfect window frame

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

autumn via the window 

my home

the wind layer upon layers

the incomplete prose. golden sunlight

sparrows

barefoot children through the lilacs flying

dogs and cats following

the laughter shattering sun rays

ordinary autumn children

the normal of tomorrow

upon this soil

thereby mine

a picture-perfect window frame

I reside to sit quietly

by the breeze

the children running through the lilacs flying

one normal day

by a window evergreen

_____

cửa sổ mùa thu

nhà tôi

gió nếp ngập đầy

những câu văn viết dở. nắng vàng

chim sẻ

em bé chân trần chạy như bay trong đám hoa màu tím

mèo và chó con cũng chạy theo

ngã chúi vào đám cỏ

tiếng cười vỡ nắng

ôi em bé của mùa thu bình dị

của sớm mai bình thường

trên đất đai

của ta

cửa sổ thành khung tranh

tôi chọn ngồi thật yên

gió thổi 

em bé chạy như bay trong đám hoa màu tím

một ngày bình thường

bên cửa sổ màu xanh

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s